Prehľad o organizácii
LBG, s.r.o.
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
36052426
2020065960
Nemá
nezistený
17.01.2002
13.09.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod LBG, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LBG, s.r.o.


Konateľ LBG, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LBG, s.r.o.


Predmet činnosti LBG, s.r.o.


Kataster LBG, s.r.o.


Skrátené výkazy LBG, s.r.o.