Prehľad o organizácii
MATECH SK, s.r.o.
Môťová 5653, 960 01 Zvolen
36052434
2020070052
SK2020070052
1 zamestnanec
15.01.2002
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0,07
0,37
106,7 %
-151 €
96,1 %
2022/2021
31,9 tis. €
-56,6 %
2022/2021
-0
97,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MATECH SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
transparex.sk

Tržby MATECH SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,32
-0,07
n/a
0,61

Zisk pred zdanením MATECH SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
transparex.sk

EBITDA MATECH SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MATECH SK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MATECH SK, s.r.o.


Konateľ MATECH SK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MATECH SK, s.r.o.


Predmet činnosti MATECH SK, s.r.o.


Kataster MATECH SK, s.r.o.


Skrátené výkazy MATECH SK, s.r.o.