Prehľad o organizácii
SPRAVBYT plus, s.r.o. "v likvidácii"
Námestie Ľ. Štúra 13, 974 05 Banská Bystrica
36052469
2021625936
Nemá
nezistený
07.01.2002
16.01.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,11
-0,11
-705 €
-827,6 %
2015/2014
667 €
-78,9 %
2015/2014
-0,11
-992,3 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk SPRAVBYT plus, s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby SPRAVBYT plus, s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
0,95
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením SPRAVBYT plus, s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA SPRAVBYT plus, s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SPRAVBYT plus, s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SPRAVBYT plus, s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ SPRAVBYT plus, s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor SPRAVBYT plus, s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SPRAVBYT plus, s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti SPRAVBYT plus, s.r.o. "v likvidácii"


Kataster SPRAVBYT plus, s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy SPRAVBYT plus, s.r.o. "v likvidácii"