Prehľad o organizácii
DATABANKA REALITY, "v likvidácii"
Lesná 1, 974 01 Banská Bystrica
36052515
2021626046
Nemá
nezistený
30.01.2002
Oprava počítačov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
1
0,9
92,7 %
404 €
219,5 %
2016/2015
45,3 tis. €
55,4 %
2016/2015
0,07
8 040 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk DATABANKA REALITY, "v likvidácii"


2014
2015
2016
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby DATABANKA REALITY, "v likvidácii"


2014
2015
2016
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
transparex.sk
n/a
0,07
0,02
1,08

Zisk pred zdanením DATABANKA REALITY, "v likvidácii"


2014
2015
2016
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

EBITDA DATABANKA REALITY, "v likvidácii"


2014
2015
2016
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DATABANKA REALITY, "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DATABANKA REALITY, "v likvidácii"


Konateľ DATABANKA REALITY, "v likvidácii"


Likvidátor DATABANKA REALITY, "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DATABANKA REALITY, "v likvidácii"


Prokurista DATABANKA REALITY, "v likvidácii"


Predmet činnosti DATABANKA REALITY, "v likvidácii"


Kataster DATABANKA REALITY, "v likvidácii"


Skrátené výkazy DATABANKA REALITY, "v likvidácii"