Prehľad o organizácii
Slovenská Zápalkáreň, a. s.
Štefánikovo nám. 2, 052 01 Spišská Nová Ves
36052523
2020095418
SK2020095418
2 zamestnanci
30.01.2002
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
0,09
42,4 %
-691 €
-101,9 %
2021/2020
312 tis. €
-0,9 %
2021/2020
-0
-102,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Slovenská Zápalkáreň, a. s.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Slovenská Zápalkáreň, a. s.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk
1,3
0,58
0,02
0,15

Zisk pred zdanením Slovenská Zápalkáreň, a. s.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Slovenská Zápalkáreň, a. s.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Slovenská Zápalkáreň, a. s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská Zápalkáreň, a. s.


Predstavenstvo Slovenská Zápalkáreň, a. s.


Člen dozorného orgánu Slovenská Zápalkáreň, a. s.


Jediný akcionár a.s. Slovenská Zápalkáreň, a. s.


Zakladateľ štátneho podniku Slovenská Zápalkáreň, a. s.


Predmet činnosti Slovenská Zápalkáreň, a. s.


Kataster Slovenská Zápalkáreň, a. s.


Skrátené výkazy Slovenská Zápalkáreň, a. s.