Prehľad o organizácii
Adams Financial Company, s. r. o.
Brezová 1244/2, 900 25 Chorvátsky Grob
36052582
2021626860
Nemá
nezistený
30.01.2002
Ost.vzdelávanie i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Adams Financial Company, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
200 €
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
transparex.sk

Tržby Adams Financial Company, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
3,03
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Adams Financial Company, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
600 €
400 €
200 €
0 €
-200 €
transparex.sk

EBITDA Adams Financial Company, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
600 €
400 €
200 €
0 €
-200 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Adams Financial Company, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Adams Financial Company, s. r. o.


Konateľ Adams Financial Company, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Adams Financial Company, s. r. o.


Predmet činnosti Adams Financial Company, s. r. o.


Kataster Adams Financial Company, s. r. o.


Skrátené výkazy Adams Financial Company, s. r. o.