Prehľad o organizácii
AGROJAS Látky s.r.o.
985 45 Látky
36052647
2020072626
SK2020072626
1 zamestnanec
06.02.2002
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
0,12
0,04
121,6 %
-7,56 tis. €
-131,2 %
2020/2019
20,4 tis. €
-32,8 %
2020/2019
-0,03
-136,2 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk AGROJAS Látky s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby AGROJAS Látky s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk
-9,63
-0,22
n/a
0,16

Zisk pred zdanením AGROJAS Látky s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA AGROJAS Látky s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AGROJAS Látky s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROJAS Látky s.r.o.


Konateľ AGROJAS Látky s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGROJAS Látky s.r.o.


Predmet činnosti AGROJAS Látky s.r.o.


Kataster AGROJAS Látky s.r.o.


Skrátené výkazy AGROJAS Látky s.r.o.