Prehľad o organizácii
COLESET, s.r.o.
Internátna 67, 974 01 Banská Bystrica
36052655
2020089830
SK2020089830
nezistený
06.02.2002
Ost.pomoc.čin.v doprave
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,55
0,86
86,4 %
781 €
154,4 %
2021/2020
10,6 tis. €
5,2 %
2021/2020
0,07
127,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk COLESET, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby COLESET, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
0,22
0,14
0,25
1,16

Zisk pred zdanením COLESET, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA COLESET, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COLESET, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COLESET, s.r.o.


Konateľ COLESET, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. COLESET, s.r.o.


Predmet činnosti COLESET, s.r.o.


Kataster COLESET, s.r.o.


Skrátené výkazy COLESET, s.r.o.