Prehľad o organizácii
PRP PLUS s.r.o.
985 56 Tomášovce
36052931
2020073935
Nemá
nezistený
21.02.2002
Pilovanie dreva
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
-230 €
-101,2 %
2022/2021
N/A
-0
-101,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PRP PLUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

Tržby PRP PLUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením PRP PLUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

EBITDA PRP PLUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PRP PLUS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PRP PLUS s.r.o.


Konateľ PRP PLUS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PRP PLUS s.r.o.


Predmet činnosti PRP PLUS s.r.o.


Kataster PRP PLUS s.r.o.


Skrátené výkazy PRP PLUS s.r.o.