Prehľad o organizácii
KOVOD, a.s. „v konkurze“
Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
36052957
2021642029
SK2021642029
1 zamestnanec
21.02.2002
Veľkoobchod s odpadom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,01
-0,12
0
106,6 %
408 tis. €
105,9 %
2015/2014
13,9 tis. €
-99,9 %
2015/2014
0,01
105,8 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk KOVOD, a.s. „v konkurze“


2014
2015
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €
-8 mil. €
transparex.sk

Tržby KOVOD, a.s. „v konkurze“


2014
2015
25 mil. €
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,07
94,79
0,55

Zisk pred zdanením KOVOD, a.s. „v konkurze“


2014
2015
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €
-8 mil. €
transparex.sk

EBITDA KOVOD, a.s. „v konkurze“


2014
2015
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KOVOD, a.s. „v konkurze“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KOVOD, a.s. „v konkurze“


Predstavenstvo KOVOD, a.s. „v konkurze“


Člen dozorného orgánu KOVOD, a.s. „v konkurze“


Jediný akcionár a.s. KOVOD, a.s. „v konkurze“


Správca konkurznej podstaty KOVOD, a.s. „v konkurze“


Predmet činnosti KOVOD, a.s. „v konkurze“


Kataster KOVOD, a.s. „v konkurze“


Skrátené výkazy KOVOD, a.s. „v konkurze“