Prehľad o organizácii
M.R. s.r.o.
Novozámocká cesta 3862/2, 945 01 Komárno
36053007
2021638102
Nemá
nezistený
28.02.2002
21.02.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod M.R. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie M.R. s.r.o.


Konateľ M.R. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. M.R. s.r.o.


Predmet činnosti M.R. s.r.o.


Kataster M.R. s.r.o.


Skrátené výkazy M.R. s.r.o.