Prehľad o organizácii
PQM, s.r.o.
Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
36053058
2020095451
SK2020095451
5-9 zamestnancov
04.03.2002
Lízing dušev.vlastníctva
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,38
0,41
0,03
191,9 %
-32,2 tis. €
-184,4 %
2022/2021
373 tis. €
2,2 %
2022/2021
-0,38
-319,5 %
2022/2021
56 tis. €
-20,5 %
2022/2021
N/A

Zisk PQM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby PQM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
380 tis. €
370 tis. €
360 tis. €
350 tis. €
340 tis. €
transparex.sk
-5,92
-0,92
0,13
0,33

Zisk pred zdanením PQM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA PQM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PQM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PQM, s.r.o.


Konateľ PQM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PQM, s.r.o.


Predmet činnosti PQM, s.r.o.


Kataster PQM, s.r.o.


Skrátené výkazy PQM, s.r.o.