Prehľad o organizácii
Wampa New, s.r.o.
Dr. I. Markoviča 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36053091
2020095462
Nemá
nezistený
04.03.2002
13.05.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Wampa New, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Wampa New, s.r.o.


Konateľ Wampa New, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Wampa New, s.r.o.


Prokurista Wampa New, s.r.o.


Predmet činnosti Wampa New, s.r.o.


Kataster Wampa New, s.r.o.


Skrátené výkazy Wampa New, s.r.o.