Prehľad o organizácii
M.T. Enterprise, s.r.o.
Komenského 18/D, 974 01 Banská Bystrica
36053147
2021634626
Nemá
nezistený
08.03.2002
12.01.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,23
0,08
89,9 %
-931 €
-253,1 %
2015/2014
32,9 tis. €
-22,3 %
2015/2014
-0,02
-212,4 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk M.T. Enterprise, s.r.o.


2014
2015
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby M.T. Enterprise, s.r.o.


2014
2015
44 tis. €
42 tis. €
40 tis. €
38 tis. €
36 tis. €
34 tis. €
32 tis. €
transparex.sk
n/a
0,1
0,74
6,12

Zisk pred zdanením M.T. Enterprise, s.r.o.


2014
2015
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA M.T. Enterprise, s.r.o.


2014
2015
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod M.T. Enterprise, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie M.T. Enterprise, s.r.o.


Konateľ M.T. Enterprise, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. M.T. Enterprise, s.r.o.


Predmet činnosti M.T. Enterprise, s.r.o.


Kataster M.T. Enterprise, s.r.o.


Skrátené výkazy M.T. Enterprise, s.r.o.