Prehľad o organizácii
ALERGO, s.r.o.
Mikszáthova 895/27, 990 01 Veľký Krtíš
36053155
2021649135
Nemá
2 zamestnanci
11.03.2002
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,14
0,15
9,29
7,9 %
13,2 tis. €
32,5 %
2021/2020
93,3 tis. €
0,7 %
2021/2020
0,14
10,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk ALERGO, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ALERGO, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
95 tis. €
90 tis. €
85 tis. €
80 tis. €
75 tis. €
70 tis. €
transparex.sk
13,17
0,92
0,11
10,74

Zisk pred zdanením ALERGO, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ALERGO, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ALERGO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALERGO, s.r.o.


Konateľ ALERGO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALERGO, s.r.o.


Predmet činnosti ALERGO, s.r.o.


Kataster ALERGO, s.r.o.


Skrátené výkazy ALERGO, s.r.o.