Prehľad o organizácii
HAMMER, s.r.o.
Hronská ulica 19, 976 13 Slovenská Ľupča
36053171
2020095473
SK2020095473
3-4 zamestnanci
12.03.2002
Pilovanie dreva
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,1
0,73
48 %
8,48 tis. €
507,5 %
2022/2021
238 tis. €
44,5 %
2022/2021
0,05
490,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk HAMMER, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby HAMMER, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk
12,48
0,52
0,15
1,36

Zisk pred zdanením HAMMER, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA HAMMER, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HAMMER, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HAMMER, s.r.o.


Konateľ HAMMER, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HAMMER, s.r.o.


Predmet činnosti HAMMER, s.r.o.


Kataster HAMMER, s.r.o.


Skrátené výkazy HAMMER, s.r.o.