Prehľad o organizácii
PUPIN s.r.o.
Pekárska 14, 917 01 Trnava
36053287
2020070151
Nemá
nezistený
20.03.2002
Prenájom automobilov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,24
0,02
0,02
1 180 %
-960 €
0 %
2016/2015
N/A
-0,24
74,5 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk PUPIN s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

Tržby PUPIN s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-6,64
-10,8
n/a
0,02

Zisk pred zdanením PUPIN s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA PUPIN s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PUPIN s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PUPIN s.r.o.


Konateľ PUPIN s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PUPIN s.r.o.


Predmet činnosti PUPIN s.r.o.


Kataster PUPIN s.r.o.


Skrátené výkazy PUPIN s.r.o.