Prehľad o organizácii
Estate Slovakia, s.r.o.
Sokolská 85, 960 01 Zvolen
36053295
2021675194
Nemá
nezistený
20.03.2002
Sprostr.obch.s rozl.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Estate Slovakia, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Estate Slovakia, s.r.o.


Konateľ Estate Slovakia, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Estate Slovakia, s.r.o.


Predmet činnosti Estate Slovakia, s.r.o.


Kataster Estate Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy Estate Slovakia, s.r.o.