Prehľad o organizácii
Rodenstock Slovensko, s.r.o.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
36053309
2020089907
SK2020089907
5-9 zamestnancov
21.03.2002
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,22
0,47
76,9 %
92,9 tis. €
40,3 %
2022/2021
3,5 mil. €
21,8 %
2022/2021
0,05
23,9 %
2022/2021
47,3 tis. €
N/A

Zisk Rodenstock Slovensko, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Tržby Rodenstock Slovensko, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
transparex.sk
0,38
0,23
0,14
0,86

Zisk pred zdanením Rodenstock Slovensko, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Rodenstock Slovensko, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Rodenstock Slovensko, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Rodenstock Slovensko, s.r.o.


Konateľ Rodenstock Slovensko, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Rodenstock Slovensko, s.r.o.


Predmet činnosti Rodenstock Slovensko, s.r.o.


Kataster Rodenstock Slovensko, s.r.o.


Skrátené výkazy Rodenstock Slovensko, s.r.o.