Prehľad o organizácii
MAGNET spol.s r.o.
Sokolská 85, 960 01 Zvolen
36053317
2020070283
Nemá
nezistený
21.03.2002
Čin.inkasných agentúr
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MAGNET spol.s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MAGNET spol.s r.o.


Konateľ MAGNET spol.s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MAGNET spol.s r.o.


Predmet činnosti MAGNET spol.s r.o.


Kataster MAGNET spol.s r.o.


Skrátené výkazy MAGNET spol.s r.o.