Prehľad o organizácii
Nelka s.r.o.
Námestie SNP 2109/16, 960 01 Zvolen
36053325
2021651071
Nemá
nezistený
21.03.2002
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Nelka s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby Nelka s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-0,3
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Nelka s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
transparex.sk

EBITDA Nelka s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Nelka s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Nelka s.r.o.


Konateľ Nelka s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Nelka s.r.o.


Predmet činnosti Nelka s.r.o.


Kataster Nelka s.r.o.


Skrátené výkazy Nelka s.r.o.