Prehľad o organizácii
DREVOINSPECT s.r.o. "v likvidácii"
962 34 Železná Breznica
36053384
2021638465
Nemá
nezistený
25.03.2002
21.09.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,07
0,69
100 %
-334 €
80,3 %
2021/2020
N/A
-0,07
79,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk DREVOINSPECT s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby DREVOINSPECT s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,2 tis. €
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk
n/a
n/a
n/a
1,01

Zisk pred zdanením DREVOINSPECT s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA DREVOINSPECT s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DREVOINSPECT s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DREVOINSPECT s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ DREVOINSPECT s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor DREVOINSPECT s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DREVOINSPECT s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti DREVOINSPECT s.r.o. "v likvidácii"


Kataster DREVOINSPECT s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy DREVOINSPECT s.r.o. "v likvidácii"