Prehľad o organizácii
Ostrolúcka a.s. "v konkurze"
Sokolská 459/85, 960 01 Zvolen
36053392
2020070459
Nemá
nezistený
25.03.2002
18.02.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
-14 €
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Ostrolúcka a.s. "v konkurze"


2015
0 €
-5 €
-10 €
-15 €
-20 €
-25 €
transparex.sk

Tržby Ostrolúcka a.s. "v konkurze"


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Ostrolúcka a.s. "v konkurze"


2015
0 €
-5 €
-10 €
-15 €
-20 €
-25 €
transparex.sk

EBITDA Ostrolúcka a.s. "v konkurze"


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Ostrolúcka a.s. "v konkurze"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ostrolúcka a.s. "v konkurze"


Predstavenstvo Ostrolúcka a.s. "v konkurze"


Člen dozorného orgánu Ostrolúcka a.s. "v konkurze"


Správca konkurznej podstaty Ostrolúcka a.s. "v konkurze"


Predmet činnosti Ostrolúcka a.s. "v konkurze"


Kataster Ostrolúcka a.s. "v konkurze"


Skrátené výkazy Ostrolúcka a.s. "v konkurze"