Prehľad o organizácii
MD Technologies, s.r.o. "v likvidácii"
Námestie SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
36053457
2021642238
Nemá
nezistený
28.03.2002
01.08.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,05
0
0,02
4 081 %
-21 €
99,8 %
2018/2017
N/A
-0,05
99,7 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk MD Technologies, s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby MD Technologies, s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-2,31
-39,81
n/a
0,02

Zisk pred zdanením MD Technologies, s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA MD Technologies, s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MD Technologies, s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MD Technologies, s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ MD Technologies, s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor MD Technologies, s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MD Technologies, s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti MD Technologies, s.r.o. "v likvidácii"


Kataster MD Technologies, s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy MD Technologies, s.r.o. "v likvidácii"