Prehľad o organizácii
P & P Realinvest, s.r.o.
Dulovo nám. 8, 821 09 Bratislava
36053538
2021662610
Nemá
nezistený
04.04.2002
21.03.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod P & P Realinvest, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie P & P Realinvest, s.r.o.


Konateľ P & P Realinvest, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. P & P Realinvest, s.r.o.


Predmet činnosti P & P Realinvest, s.r.o.


Kataster P & P Realinvest, s.r.o.


Skrátené výkazy P & P Realinvest, s.r.o.