Prehľad o organizácii
FLASH 2002 spol.s r.o.
Harmanec 5, 976 03 Harmanec
36053571
2021639114
SK2021639114
nezistený
05.04.2002
Činnosti herní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,42
0,12
0
450,5 %
-13,8 tis. €
80,2 %
2022/2021
N/A
-0,42
70,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk FLASH 2002 spol.s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Tržby FLASH 2002 spol.s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-3,5
n/a
0,18

Zisk pred zdanením FLASH 2002 spol.s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

EBITDA FLASH 2002 spol.s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod FLASH 2002 spol.s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FLASH 2002 spol.s r.o.


Konateľ FLASH 2002 spol.s r.o.


Člen dozorného orgánu FLASH 2002 spol.s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FLASH 2002 spol.s r.o.


Predmet činnosti FLASH 2002 spol.s r.o.


Kataster FLASH 2002 spol.s r.o.


Skrátené výkazy FLASH 2002 spol.s r.o.