Prehľad o organizácii
3 MIKO, s.r.o.
Bartošova Lehôtka 120, 967 01 Bartošova Lehôtka
36053724
2020065124
SK2020065124
5-9 zamestnancov
08.04.2002
Oprava motor.vozidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,02
0,02
27,1 %
4,26 tis. €
-45,1 %
2021/2020
310 tis. €
-2,6 %
2021/2020
0,01
-44,5 %
2021/2020
5,19 tis. €
N/A

Zisk 3 MIKO, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby 3 MIKO, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
4,93
0,73
0,1
1,62

Zisk pred zdanením 3 MIKO, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

EBITDA 3 MIKO, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
28 tis. €
26 tis. €
24 tis. €
22 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod 3 MIKO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie 3 MIKO, s.r.o.


Konateľ 3 MIKO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. 3 MIKO, s.r.o.


Predmet činnosti 3 MIKO, s.r.o.


Kataster 3 MIKO, s.r.o.


Skrátené výkazy 3 MIKO, s.r.o.