Prehľad o organizácii
AGROWELL, s.r.o.
Nám. Š.M.Daxnera 413/1A, 979 01 Rimavská Sobota
36053767
2021640005
SK2021640005
5-9 zamestnancov
09.04.2002
Prevádzka šport.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,16
0
90,1 %
9,79 tis. €
446,3 %
2022/2021
929 tis. €
17,3 %
2022/2021
0,02
131,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AGROWELL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby AGROWELL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
1,9
0,1
0,13
2,94

Zisk pred zdanením AGROWELL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA AGROWELL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AGROWELL, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROWELL, s.r.o.


Konateľ AGROWELL, s.r.o.


Predstavenstvo AGROWELL, s.r.o.


Člen dozorného orgánu AGROWELL, s.r.o.


Jediný akcionár a.s. AGROWELL, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGROWELL, s.r.o.


Predmet činnosti AGROWELL, s.r.o.


Kataster AGROWELL, s.r.o.


Skrátené výkazy AGROWELL, s.r.o.