Prehľad o organizácii
STAVES SK, s.r.o.
Bzovská 1718, 963 01 Krupina
36053805
2020071713
Nemá
nezistený
11.04.2002
27.05.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
26,02
26,02
1,48 tis. €
N/A
26,02
N/A
N/A

Zisk STAVES SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Tržby STAVES SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením STAVES SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA STAVES SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod STAVES SK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STAVES SK, s.r.o.


Konateľ STAVES SK, s.r.o.


Likvidátor STAVES SK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STAVES SK, s.r.o.


Predmet činnosti STAVES SK, s.r.o.


Kataster STAVES SK, s.r.o.


Skrátené výkazy STAVES SK, s.r.o.