Prehľad o organizácii
DKB INTERIER STAVEX, s.r.o.
Osloboditeľov 26, 976 32 Badín
36053830
2020089918
SK2020089918
3-4 zamestnanci
12.04.2002
Výroba ost.ho nábytku
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
-11,33
0,47
100,3 %
2,92 tis. €
-44,1 %
2022/2021
130 tis. €
4,4 %
2022/2021
0,03
-54,3 %
2022/2021
2,04 tis. €
N/A

Zisk DKB INTERIER STAVEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby DKB INTERIER STAVEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
-0,04
-0
0,27
0,87

Zisk pred zdanením DKB INTERIER STAVEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA DKB INTERIER STAVEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DKB INTERIER STAVEX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DKB INTERIER STAVEX, s.r.o.


Konateľ DKB INTERIER STAVEX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DKB INTERIER STAVEX, s.r.o.


Predmet činnosti DKB INTERIER STAVEX, s.r.o.


Kataster DKB INTERIER STAVEX, s.r.o.


Skrátené výkazy DKB INTERIER STAVEX, s.r.o.