Prehľad o organizácii
Rent - car, s.r.o.
Železničná 391/1, 960 01 Zvolen
36053848
2020072637
SK2020072637
nezistený
12.04.2002
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,03
0,05
58,7 %
5,71 tis. €
-38,2 %
2022/2021
182 tis. €
16,8 %
2022/2021
0,01
-38,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Rent - car, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Rent - car, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,41
0,01
0,51

Zisk pred zdanením Rent - car, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Rent - car, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Rent - car, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Rent - car, s.r.o.


Konateľ Rent - car, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Rent - car, s.r.o.


Predmet činnosti Rent - car, s.r.o.


Kataster Rent - car, s.r.o.


Skrátené výkazy Rent - car, s.r.o.