Prehľad o organizácii
C&P group s.r.o.
Námestie SNP 88/6, 960 01 Zvolen
36053899
2021692904
SK2021692904
2 zamestnanci
15.04.2002
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,07
0
92,5 %
6,68 tis. €
129,9 %
2022/2021
155 tis. €
59,3 %
2022/2021
0,01
126,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk C&P group s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby C&P group s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
13,79
0,07
0
0,98

Zisk pred zdanením C&P group s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA C&P group s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod C&P group s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie C&P group s.r.o.


Konateľ C&P group s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. C&P group s.r.o.


Predmet činnosti C&P group s.r.o.


Kataster C&P group s.r.o.


Skrátené výkazy C&P group s.r.o.