Prehľad o organizácii
ZOLKA a.s. "v likvidácii"
J. Kráľa 14, 960 01 Zvolen
36053902
Nemá
11.04.2002
02.10.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ZOLKA a.s. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZOLKA a.s. "v likvidácii"


Likvidátor ZOLKA a.s. "v likvidácii"


Predstavenstvo ZOLKA a.s. "v likvidácii"


Člen dozorného orgánu ZOLKA a.s. "v likvidácii"


Prokurista ZOLKA a.s. "v likvidácii"


Predmet činnosti ZOLKA a.s. "v likvidácii"


Kataster ZOLKA a.s. "v likvidácii"