Prehľad o organizácii
ALUokno, spol. s r.o. „v konkurze“
Š. Moysesa 441/56, 965 01 Žiar nad Hronom
36053929
2020065113
Nemá
nezistený
16.04.2002
Ost.stav.kompletiz.práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,16
5,61
0,61
102,9 %
-28,9 tis. €
-897,7 %
2020/2019
-15,8 tis. €
-105,8 %
2020/2019
-0,16
-1 159,7 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk ALUokno, spol. s r.o. „v konkurze“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby ALUokno, spol. s r.o. „v konkurze“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk
-0,77
-0,03
7,68
0,98

Zisk pred zdanením ALUokno, spol. s r.o. „v konkurze“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA ALUokno, spol. s r.o. „v konkurze“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ALUokno, spol. s r.o. „v konkurze“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALUokno, spol. s r.o. „v konkurze“


Konateľ ALUokno, spol. s r.o. „v konkurze“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALUokno, spol. s r.o. „v konkurze“


Správca konkurznej podstaty ALUokno, spol. s r.o. „v konkurze“


Predmet činnosti ALUokno, spol. s r.o. „v konkurze“


Kataster ALUokno, spol. s r.o. „v konkurze“


Skrátené výkazy ALUokno, spol. s r.o. „v konkurze“