Prehľad o organizácii
OST WEST FARM, spol.s r.o.
Jesenského 848/49, 965 01 Žiar nad Hronom
36053937
2021666570
Nemá
nezistený
15.04.2002
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
0
0,01
2 047,9 %
-92 €
-139,8 %
2022/2021
N/A
-0,02
-281,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk OST WEST FARM, spol.s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby OST WEST FARM, spol.s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-11,29
-19,48
n/a
0,01

Zisk pred zdanením OST WEST FARM, spol.s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA OST WEST FARM, spol.s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-10 €
-20 €
-30 €
-40 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod OST WEST FARM, spol.s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OST WEST FARM, spol.s r.o.


Konateľ OST WEST FARM, spol.s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. OST WEST FARM, spol.s r.o.


Predmet činnosti OST WEST FARM, spol.s r.o.


Kataster OST WEST FARM, spol.s r.o.


Skrátené výkazy OST WEST FARM, spol.s r.o.