Prehľad o organizácii
GRAVITY, s.r.o
Nálepkova 36, 977 01 Brezno
36053945
2020085166
Nemá
nezistený
16.04.2002
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GRAVITY, s.r.o


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GRAVITY, s.r.o


Konateľ GRAVITY, s.r.o


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GRAVITY, s.r.o


Predmet činnosti GRAVITY, s.r.o


Kataster GRAVITY, s.r.o


Skrátené výkazy GRAVITY, s.r.o