Prehľad o organizácii
BAUMMERMANN obchodná stavebná spoločnosť s.r.o.
Školská 36, 968 01 Nová Baňa
36053970
2021644812
Nemá
nezistený
22.04.2002
10.07.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BAUMMERMANN obchodná stavebná spoločnosť s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BAUMMERMANN obchodná stavebná spoločnosť s.r.o.


Konateľ BAUMMERMANN obchodná stavebná spoločnosť s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BAUMMERMANN obchodná stavebná spoločnosť s.r.o.


Predmet činnosti BAUMMERMANN obchodná stavebná spoločnosť s.r.o.


Kataster BAUMMERMANN obchodná stavebná spoločnosť s.r.o.


Skrátené výkazy BAUMMERMANN obchodná stavebná spoločnosť s.r.o.