Prehľad o organizácii
J HOLE, s.r.o.
ČSA 32, 977 01 Brezno
36053996
2021649322
SK2021649322
nezistený
23.04.2002
Kopírovanie,prípr.dokum.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,39
0,17
0,03
327,5 %
-7,19 tis. €
-8,3 %
2022/2021
3,24 tis. €
-0,39
17,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk J HOLE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €
-6 tis. €
-7 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby J HOLE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-2,27
n/a
2,82

Zisk pred zdanením J HOLE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €
-6 tis. €
-7 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA J HOLE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod J HOLE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie J HOLE, s.r.o.


Konateľ J HOLE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. J HOLE, s.r.o.


Predmet činnosti J HOLE, s.r.o.


Kataster J HOLE, s.r.o.


Skrátené výkazy J HOLE, s.r.o.