Prehľad o organizácii
IEC Sk, spol. s r.o.
Školská 1573/31, 962 05 Hriňová
36054062
2021722065
Nemá
nezistený
25.04.2002
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
1
99,8 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk IEC Sk, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby IEC Sk, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0
0
n/a
1

Zisk pred zdanením IEC Sk, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA IEC Sk, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod IEC Sk, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IEC Sk, spol. s r.o.


Konateľ IEC Sk, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IEC Sk, spol. s r.o.


Predmet činnosti IEC Sk, spol. s r.o.


Kataster IEC Sk, spol. s r.o.


Skrátené výkazy IEC Sk, spol. s r.o.