Prehľad o organizácii
PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o.
Cesta pod hradovou 13/A, 041 77 Košice
36054127
2021670838
SK2021670838
2 zamestnanci
06.05.2002
Lekárne
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
5,56
0,02
100,5 %
-4,73 tis. €
-130 %
2022/2021
671 tis. €
-3,8 %
2022/2021
-0,03
-128,1 %
2022/2021
16,5 tis. €
2,6 %
2021/2020
N/A

Zisk PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
transparex.sk
-0,13
-0,01
0,07
0,89

Zisk pred zdanením PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o.


Konateľ PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o.


Predmet činnosti PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o.


Kataster PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o.


Skrátené výkazy PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o.