Prehľad o organizácii
ONSET, s.r.o.
B. Smetanu 14, 917 08 Trnava
36054135
2020095594
Nemá
nezistený
30.04.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ONSET, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ONSET, s.r.o.


Konateľ ONSET, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ONSET, s.r.o.


Predmet činnosti ONSET, s.r.o.


Kataster ONSET, s.r.o.


Skrátené výkazy ONSET, s.r.o.