Prehľad o organizácii
RAMUS CONSULTING s.r.o.
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
36054160
2020082504
Nemá
nezistený
30.04.2002
Taxislužba
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod RAMUS CONSULTING s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RAMUS CONSULTING s.r.o.


Konateľ RAMUS CONSULTING s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RAMUS CONSULTING s.r.o.


Predmet činnosti RAMUS CONSULTING s.r.o.


Kataster RAMUS CONSULTING s.r.o.


Skrátené výkazy RAMUS CONSULTING s.r.o.