Prehľad o organizácii
FAGUS s.r.o.
Devičie 115, 962 65 Devičie
36054178
2020071757
SK2020071757
3-4 zamestnanci
30.04.2002
Ost.služ.posk.v lesníc.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,01
0,4
56,5 %
1,47 tis. €
-40,8 %
2022/2021
529 tis. €
57,1 %
2022/2021
0,01
-49,7 %
2022/2021
5,38 tis. €
-41,2 %
2021/2020
N/A

Zisk FAGUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby FAGUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
15,86
0,44
0,03
2,3

Zisk pred zdanením FAGUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA FAGUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod FAGUS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FAGUS s.r.o.


Konateľ FAGUS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FAGUS s.r.o.


Predmet činnosti FAGUS s.r.o.


Kataster FAGUS s.r.o.


Skrátené výkazy FAGUS s.r.o.