Prehľad o organizácii
S. B. D. , spol. s r.o.
Zelená 78/2, 985 31 Rapovce
36054186
2020083461
Nemá
nezistený
06.05.2002
01.09.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk S. B. D. , spol. s r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby S. B. D. , spol. s r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením S. B. D. , spol. s r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA S. B. D. , spol. s r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod S. B. D. , spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie S. B. D. , spol. s r.o.


Konateľ S. B. D. , spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. S. B. D. , spol. s r.o.


Predmet činnosti S. B. D. , spol. s r.o.


Kataster S. B. D. , spol. s r.o.


Skrátené výkazy S. B. D. , spol. s r.o.