Prehľad o organizácii
GUFERO Plus, s.r.o.
Jilemnického 1514/4, 965 01 Žiar nad Hronom
36054216
2020065058
SK2020065058
nezistený
06.05.2002
Ost.maloob.s novým tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,14
0,15
9,97
4,1 %
83,6 tis. €
1,4 %
2022/2021
690 tis. €
10,6 %
2022/2021
0,14
-10,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk GUFERO Plus, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby GUFERO Plus, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
57,8
0,96
n/a
16,47

Zisk pred zdanením GUFERO Plus, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA GUFERO Plus, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod GUFERO Plus, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GUFERO Plus, s.r.o.


Konateľ GUFERO Plus, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GUFERO Plus, s.r.o.


Predmet činnosti GUFERO Plus, s.r.o.


Kataster GUFERO Plus, s.r.o.


Skrátené výkazy GUFERO Plus, s.r.o.