Prehľad o organizácii
Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť
Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec
36054259
2020082493
SK2020082493
250-499 zamestnancov
09.05.2002
Mest.,prímest.osob.dopr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,06
1,92
70,7 %
448 tis. €
-14,1 %
2022/2021
5,28 mil. €
47,3 %
2022/2021
0,02
-10,4 %
2022/2021
63,1 tis. €
-92,6 %
2022/2021
N/A

Zisk Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
transparex.sk
3,42
0,29
0,04
1,88

Zisk pred zdanením Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 mil. €
4,5 mil. €
4 mil. €
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť


Predstavenstvo Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť


Člen dozorného orgánu Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť


Jediný akcionár a.s. Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť


Predmet činnosti Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť


Kataster Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť


Skrátené výkazy Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť