Prehľad o organizácii
SERVICECONTROL s.r.o.
Mlynská 28, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
36054283
2020065157
Nemá
nezistený
09.05.2002
06.09.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,07
0,04
95,9 %
3,5 tis. €
1 075,2 %
2016/2015
1,04 mil. €
0
100 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk SERVICECONTROL s.r.o.


2014
2015
2016
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby SERVICECONTROL s.r.o.


2014
2015
2016
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,04
1,2
1,04

Zisk pred zdanením SERVICECONTROL s.r.o.


2014
2015
2016
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA SERVICECONTROL s.r.o.


2014
2015
2016
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SERVICECONTROL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SERVICECONTROL s.r.o.


Konateľ SERVICECONTROL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SERVICECONTROL s.r.o.


Predmet činnosti SERVICECONTROL s.r.o.


Kataster SERVICECONTROL s.r.o.


Skrátené výkazy SERVICECONTROL s.r.o.