Prehľad o organizácii
TC TRADE, spol. s r.o.
Môťovská cesta 8458, 960 01 Zvolen
36054321
2020070261
SK2020070261
5-9 zamestnancov
09.05.2002
Výroba ost.špec.stroj.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,01
0,94
24,4 %
1,21 tis. €
-68,6 %
2021/2020
277 tis. €
12,8 %
2021/2020
0
-67,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk TC TRADE, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby TC TRADE, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
20,08
0,76
0,16
8,46

Zisk pred zdanením TC TRADE, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA TC TRADE, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TC TRADE, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TC TRADE, spol. s r.o.


Konateľ TC TRADE, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TC TRADE, spol. s r.o.


Predmet činnosti TC TRADE, spol. s r.o.


Kataster TC TRADE, spol. s r.o.


Skrátené výkazy TC TRADE, spol. s r.o.