Prehľad o organizácii
Svojpomocné družstvo Detvianska Huta
962 06 Detvianska Huta
36054330
2021701605
Nemá
nezistený
09.05.2002
18.07.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,25
0,55
1,82
55,1 %
2,23 tis. €
77,6 %
2015/2014
580 €
-35,6 %
2015/2014
0,25
-54,4 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk Svojpomocné družstvo Detvianska Huta


2014
2015
2,4 tis. €
2,2 tis. €
2 tis. €
1,8 tis. €
1,6 tis. €
1,4 tis. €
1,2 tis. €
transparex.sk

Tržby Svojpomocné družstvo Detvianska Huta


2014
2015
900 €
800 €
700 €
600 €
500 €
transparex.sk
n/a
0,45
n/a
18,09

Zisk pred zdanením Svojpomocné družstvo Detvianska Huta


2014
2015
2,8 tis. €
2,6 tis. €
2,4 tis. €
2,2 tis. €
2 tis. €
1,8 tis. €
1,6 tis. €
transparex.sk

EBITDA Svojpomocné družstvo Detvianska Huta


2014
2015
2,8 tis. €
2,6 tis. €
2,4 tis. €
2,2 tis. €
2 tis. €
1,8 tis. €
1,6 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Svojpomocné družstvo Detvianska Huta


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Svojpomocné družstvo Detvianska Huta


Predstavenstvo Svojpomocné družstvo Detvianska Huta


Predmet činnosti Svojpomocné družstvo Detvianska Huta


Kataster Svojpomocné družstvo Detvianska Huta


Skrátené výkazy Svojpomocné družstvo Detvianska Huta