Prehľad o organizácii
MTM COMPANY s.r.o.
Gaštanová 6464/10, 974 01 Banská Bystrica - Podlavice
36054399
2020095638
Nemá
nezistený
30.04.2002
Výst.obyt,neob.bud.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,07
-0,08
7,2 %
-480 €
0 %
2015/2014
N/A
-0,07
0 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk MTM COMPANY s.r.o.


2014
2015
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby MTM COMPANY s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,93
n/a
13,83

Zisk pred zdanením MTM COMPANY s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA MTM COMPANY s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MTM COMPANY s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MTM COMPANY s.r.o.


Konateľ MTM COMPANY s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MTM COMPANY s.r.o.


Predmet činnosti MTM COMPANY s.r.o.


Kataster MTM COMPANY s.r.o.


Skrátené výkazy MTM COMPANY s.r.o.